Domů » Zářijová soutěž o Titanium UV filtr VFFOTO

Vyhodnocení soutěže o nejlepší profesionální UV filtr v titanovém rámečku

Chcete být informováni nejen o vítězi této soutěže, ale s předstihem o dalších zajímavých soutěžích a akcích? Staňte se zdarma členy Klubu VFFOTO a využívejte všechny členské výhody.

Zjistěte víc o Klubu VFFOTO

Značka VFFOTO letos slaví 6 let na českém trhu.

Titanový UV filtr VFFOTO GS 77 mmA při této příležitosti
vyhlásila soutěž, která:

  • začala 6. září

  • trvala 6 dnů

  • zúčastnit se jí bylo možné splněním 6 jednoduchých kroků

     

Výhercem soutěže se stává pan Daniel Boháč ze severních Čech. Gratulujeme.

Soutěže se celkem zúčastnilo 27 soutěžících.
Celkově přišlo 28 odpovědí na soutěžní otázky, z toho 12 bylo neplatných (vložené ještě před zahájením soutěže). Jedna soutěžící využila možnosti vložit odpověď znovu v době trvání soutěže.

Z 15 platných odpovědí 9 soutěžících správně zodpovědělo soutěžní otázku č. 1:
Kolik druhů kruhových šroubovacích filtrů 77 mm značky VFFOTO je k 6. 9. 2018 v prodeji.
Správná odpověď zní: 19

Druhá soutěžní otázka zněla: Kolik návštěvníků navštíví (dle Google Analytics) web www.vffoto.com v období od 6. 9. 2018, 0:00 hodin do 11. 9. 2018, 24:00 hodin.
Správná odpověď zní: 455.
Rozptyl odhadů v odpovědích byl od 50 do 2451, nejbližší a tedy vítězný tip - 462 - se lišil jen o 7 návštěvníků.

Děkujeme všem soutěžícím za účast i zájem a vítězi srdečně blahopřejeme.

UV filtr Titanium Edition pro vítěze zárijové soutěže.UV filtr Titanium Edition pro vítěze zárijové soutěže.

Chcete být informováni nejen o vítězi této soutěže, ale s předstihem o dalších zajímavých soutěžích a akcích?
Staňte se členy Klubu VFFOTO - je to zdarma a kromě dalších výhod se můžete účastnit zajímavých klubových VFFOTO setkání pod vedením uznávaných fotografů.

Zjistěte víc o Klubu VFFOTO

     

     

Pravidla soutěže a zásady ochrany osobních údajů:

Pořadatelem soutěže o titanový UV filtr VFFOTO je Vladimír Fučík, majitel ochranné známky VFFOTO
IČO: 63256118
sídlo: Sadová 1469, Humpolec, 396 01
adresa pro doručování: Palackého 834 Humpolec, 396 01
Zápis v RŽP: zapsaný u MěÚ Humpolec č.j. ŽÚ-F/0095/96-Ki
Tel.: +420 731 474 681,
E-mail: info@vffoto.com

Trvání soutěže: od 6. 9. 2018 0:00 hodin do 11. 9. 2018, 24:00 hodin.

Účastníci soutěže: Soutěže se může zúčastnit každý občan ČR nebo států EU, který ke dni vyhlášení soutěže dosáhl věku 16 let. Účast není podmíněna vlastnictvím či zakoupením výrobku VFFOTO. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci VFFOTO a jejich rodinní příslušníci.

Zapojení do soutěže: Vyplněním kontaktních údajů a odpovědí na dvě soutěžní otázky do webového formuláře na www
Kontaktní údaje budou využity výhradně k informování výherce o vítěžství v soutěži.
Za správnost kontaktních údajů ručí účastník.

Cena v soutěži: 1 kus špičkového profesionálního UV filtru VFFOTO Titanium Edition, průměr dle volby vítěze buď 72, 77 nebo 82 mm.

Soutěžní otázky:
1) Kolik druhů kruhových šroubovacích filtrů 77 mm značky VFFOTO je k 6. 9. 2018 v prodeji.(Nápovědou vám může být Katalog VFFOTO 2018; ke stažení na webu VFFOTO.com)
2) Kolik návštěvníků navštíví (dle Google Analytics) web www.vffoto.com v období od 6. 9. 2018, 0:00 hodin do 11. 9. 2018, 24:00 hodin.
Jedná se o počet unikátních návštěvníků, ne počet návštěv (někdo může přijít vícekrát – ale pořád se počítá jako jeden návštěvník). V případě, že by z technických či jiných objektivně neovlivnitelných příčin nebylo možno získat údaj z Google Analytics za celé uvedené období, použijí se dílčí data z dnů, kdy jsou k dispozici a přepočtou se na počet dnů celého období.

Způsob určení výherce: Výhercem titanového filtru VFFOTO se stane ten, kdo správně odpověděl na první soutěžní otázku (uvedl správný počet prodávaných druhů kruhových šroubovacích filtrů 77 mm značky VFFOTO) a zároveň se v odpovědi na druhou otázku nejvíc přiblíží správnému počtu návštěvníků webu VFFOTO v soutěžním období. V případě, že by shodné odpovědi vložili dva či více soutěžících, stává se vítězem ten, kdo ji vložil dříve.
Odpovědi odeslané před a po ukončení soutěže, tedy dříve než 6.9.2018, 0:00 hodin nebo později než 11.9.2018, 24:00 hodin, budou ze soutěže vyloučeny.
Každý účastník se může soutěže zúčastnit za dobu trvání pouze jednou. Pokud se některý účastník pokusí vložit více než jednu odpověď, bude ze soutěže vyloučen.

Informace o výhře a předání výhry:
Vítěz bude vyhlášen během šumavského setkání Klubu VFFOTO v sobotu 22. září 2018 a následně zveřejněn na www stránkách vffoto.com a fotofiltry.eu a ve zpravodaji Klubu VFFOTO.
Výherce bude o svém vítězství informován e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu zadanou do formuláře; současně bude vyzván k upřesnění vybraného průměru VFFOTO filtru a adresy pro zaslání filtru.
Neodpoví-li výherce na tuto výzvu do třiceti kalendářních dnů (počínaje dnem následujícím po odeslání mailu o výhře), stává se vítězem další účastník s druhou nejbližší odpovědí na soutěžní otázku č. 2.
Výhra bude výherci odeslána kurýrní službou bezodkladně, nejpozději však do deseti dnů od obdržení adresy výherce.

Ostatní ustanovení:
Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží..
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž a výhru kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit.
Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, či jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.
Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu pořadatele.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Účast v soutěži je možná jen po udělení souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů.
Soutěžící vyplněním a odesláním soutěžního formuláře dává pořadateli soutěže v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
---souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa výhradně za účelem zpracování jeho platné účasti v soutěži a kontaktování v případě výhry.
     
     Zadané osobní údaje nebudou zpracovávány pro žádné další obchodní a marketingové účely a po ukončení soutěže, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne předání výhry vítězi, budou trvale vymazány.
     Správcem a zpracovatelem osobních údajů je pořadatel soutěže. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v případě potřeby v rozsahu a k účelu výše uvedenému zpracovávány i prostřednictvím smluvně vázaných zpracovatelů zajišťujících technickou podporu soutěže.
     V případě, že se soutěžící stane výhercem titanového UV filtru VFFOTO, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů (v rozsahu jméno, příjmení a své podoby na fotografii) na sociálních profilech a webových stránkách vyhlašovatele.
     Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele, a dále práva dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) , tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit nebo požadovat jejich smazání.
     Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení pořadateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace