Domů » Všechno o silných ND filtrech - fototahák online i ke stažení zdarma

Všechno o silných ND filtrech pro fotografování krajiny

Co se dozvíte v tomto fototaháku?Všechno o silných ND filtrech

 • K čemu slouží fotografům krajiny ND filtr?
 • Potřebuji ho?
 • Jaký si vybrat ND filtr?
 • Proč se mluví o o barevném posunu u neutrálních šedých filtrů?
 • Co je to ND faktor?
 • Jak určit správnou délku expozice?
 • 8 věcí, které byste si určitě měli ohlídat při koupi
       
       

Chcete-li si fototahák prohlížet či stáhnout jako pdf, použijte tlačítko dole na stránce.

     Silnější neutrální (ND) filtry umožní zachytit realitu tak, jak ji samotné lidské oko nikdy neuvidí.

K čemu silnější ND filtr slouží?

Umožní fotografovat při použití dlouhého expozičního času v řádu vteřin až minut.

 • krajina
  • Zachytí působivé stopy pohybujících se oblaků
  • Rozmaže tekoucí vodu do "mlhy" či "mléka"
 • památky, město, architektura
  • Zneviditelní davy procházejících obyvatel či turistů ze snímku dlouhou expozicí v řádu minut (obvykle se používají silné ND2000x - ND100 000x)
  • Rozmazání mraků na obloze či stopy projíždějících aut dodá zvláštní atmosféru snímkům staveb a ulic

Zámek Červená Lhota, fotografovaný dlouhou expozicííZámek Červená Lhota, fotografovaný dlouhou expozicíí - Zimní fotografie, pořízená s pomocí ND2000x VFFOTO. Sony A7, PC Nikkor 28/3,5, ISO 50, expoziční čas 83s.

Co je ND filtr?

ND (Neutral Density) filtr je šedý filtr, v ideálním případě bez jakéhokoli barevného odstínu.      Slouží k omezení množství světla procházejícího do objektivu, tedy redukuje průchod světla všech vlnových délek a barev.
     K čemu se ND filtr hodí?

V (nejen) krajinářské fotografii k mnohonásobnému prodloužení expozičního času.

     

Neutrální šedé filtry se dělí podle provedení na:

 • šroubovací (kruhové, šroubují se klasicky na objektiv)
 • filtry do držáku (čtvercové, zasunují se do držáku upevněného na objektivu)

     

Jak se značí síla ND filtru a co znamená ND faktor

Míru omezení procházejícího světla čili sílu filtru vyjadřuje ND faktor.
     Například označení filtru ND1000x znamená, že skrz něj projde do objektivu 1000x méně světla nežli bez nasazeného filtru.
(1/ ND faktor) x 100 = % světla prošlého filtrem oproti původnímu množství světla
     Trochu problémem je značení, různé u jednotlivých výrobců. Někde se uvádí ND faktor, jinde hodnota EV. Platí, že posun o hodnotu -1 EV znamená snížení množství procházejícího světla na polovinu … neboli k dosažení stejné expozice je třeba dvakrát delší čas.
     Jiným způsobem vyjádření míry omezení procházejícího světla je hustota ND filtru. Platí, že snížení množství světla na polovinu (t.j. -1 EV) znamená zvýšení hustoty o 0.3

Jak účinkuje silnější ND filtrJak účinkuje silnější ND filtr - Znázornění úbytku světla při průchodu silnějším ND filtrem a tabulka hustoty, propustnosti a úbytku EV.

ND filtr a hodnota EV

Platí, že posun o hodnotu -1 EV znamená snížení množství procházejícího světla na polovinu …
čili k dosažení stejné expozice je třeba použít dvakrát delší čas.

Například u filtru ND8x hodnota -3 EV znamená, že oproti stavu bez nasazeného filtru, mohu ve třech krocích vždy prodloužit čas na dvojnásobek.
     Modelový příklad:
Čas bez filtru ND1000x (-10 EV) je 1/500s. 

Prodlužujeme tedy v krocích: (1/500 - výchozí čas) -> 1/250 -> 1/125 -> 1/60 -> 1/30 -> 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 -> 1s -> 2s.
Čas s nasazeným ND1000x filtrem pro stejnou expozici tedy bude 2s.
Anebo také, pokud chceme zůstat u výchozího času 1/500 s, lze otevřít clonu o 10 clonových čísel.
     
V praxi není nutné čas počítat z hlavy. Existují:

 • aplikace pro chytré telefony
 • tabulky prodloužení expozice pro šedé filtry

Tabulka prodloužení doby expozice fotografických ND filtrůTabulka prodloužení doby expozice fotografických ND filtrů - Jak používat tabulku? Nejprve změřte expoziční čas bez filtru. Podle změřené hodnoty najděte v horní (šedé) řádce patřičný sloupec. V levém sloupci vyberte řádku s hodnotou vašeho ND filtru. A hodnota času na průsečíku řádku a sloupce je správný expoziční čas s ND filtrem.

Chcete si tabulku (pdf, A4, 44,5 KB) raději stáhnout?

     

Zkratka EV pochází z anglického “Exposure Value”, tedy hodnota expozice. Čímž je míněna expozice ve smyslu kombinace času a clony.
 


EV a kompenzace expozice.

Jde o logaritmickou stupnici se základem dvě. 
 Kompenzace expozice -1EV znamená, že na snímač dopadne poloviční množství světla (a +1EV dvojnásobné množství světla). 

Snížit množství světla na snímači o polovinu je možno dvojím způsobem: 


 1. Zkrácením expozičního času na polovinu
 2. Zmenšením plochy otvoru v cloně na polovinu, 
 tedy matematicky vydělením clonového čísla koeficientem 1,4 (zcela přesně: odmocninou ze dvou). 
 Což v praxi znamená přivřít clonu o jedno clonové číslo.

Rozdíl 1 EV v krajinářské fotografii prakticky:

Rozdíl v prodloužení času u neutrálních šedých filtrů ND1000x a ND2000x je 1 EV.
 Konkrétně ND1000x prodlužuje čas o 1O EV, ND2000x o 11 EV.
Na první pohled nikterak zásadní rozdíl. Na druhý už ano: Rozdíl -1 EV znamená při stejné expozici dvojnásobné prodloužení času.

Praktická ukázka, pořízená na jaře pod Pálavou.
Mušovský kostelík a Nové Mlýny, snímaný aparátem Sony A7, objektiv PC Nikkor 28/3,5, f/8.
Vlevo ND1000x VFFOTO, čas 30 s, vpravo ND2000x VFFOTO, čas 84 s (záměrně trochu přeexponováno pro světlejší barvy v obloze).

     Slabší a silnější ND filtry

 • Slabší neutrální šedé filtry, tedy ND2x (1 EV) až ND64x (6 EV) jsou vhodné pro portrét (lidí, zvířat), módní fotografie a dále pro filmování. Přes tyto filtry je ještě dobře vidět a lze ostřit v hledáčku či přes živý náhled na displeji. Do ND8x - ND16x obvykle pracuje i autofokus. Umožní fotografovat i za nadbytku okolního světla s více odcloněným objektivem a tedy malou hloubkou ostrosti oddělit hlavní motiv od pozadí; dovolí fotografovi použít odcloněný světelný objektiv i při dosvěcování záblesky bez vysokorychlostní synchronizace.
 • Silné neutrální šedé filtry od ND64x (6 EV) po ND 32000x (15 EV), ND100 000x (16,5 EV) i více, se hodí pro krajinářskou a turistickou fotografii. V krajinářské fotografii silný ND filtr dovolí prodloužení expozice na desítky sekund až minuty. Nutný je stativ.

     Silné ND filtry, ostření a autofokus

     Automatické ostření (autofokus) je nepoužitelné, většinou se nechytne ani s ND64x filtry.
Ostřit je tedy třeba ručně.
     Do ND1000x - ND2000x je obvykle ještě možné manuálně ostřit v hledáčku či přes živý náhled na zadním displeji i s nasazeným filtrem, doporučuji přitom mastavit korekci expozice na maximum do "+". 
 Nezapomeňte po zaostření korekci expozice vrátit!
     U opravdu silných filtrů (ND32000x, ND100000x, ale pro někoho třeba už ND2000x) není přes filtr vidět vůbec nic. Pak nezbývá než manuálně zaostřit bez nasazeného filtru a poznamenat si expozici. Poté nasadit ND filtr, nastavit parametry a exponovat.

Jedině Chuck Norris dokáže zaostřit přes jakkoliv silný ND filtr. Jakmile filtr zjistí, v čí ruce je, okamžitě hrůzou zcela vybledne.

Nezapomeňte:

 • Při fotografování ze stativu vypnout stabilizaci (redukci vibrací) pokud ji váš objektiv či aparát má
 • Vypnout autofokus (přepnout na manuální ostření)

     

     Silné ND filtry a parazitní světlo

     Jde o světlo, které proniká do objektivu kolem vlastního filtru (tedy nikoliv skrz sklo filtru) a vytváří nežádoucí závoje, odlesky a ztráty kontrastu.
     Projeví se při dlouhých expozicích a to tím víc, čím je silnější ND filtr a tím pádem delší expoziční čas

Vliv parazitního světla     Problém parazitního světla se týká plochých ND filtrů do držáku (u kruhových šroubovacích není kudy - prostor mezi filtrem a objektivem je uzavřený obroučkou). Neprojeví se u běžných krátkých časů, s plochým přechodovým filtrem jej tedy pravděpodobne nikdy řešit nebudete (nefotíte dlouhým expozičním časem).
     Potíž nastane obzvlášť u silných plochých čtvercových ND filtrů při dlouhých expozicích. Vždy se ujistěte, že váš držák plochých filtrů pro dlouhé expozice s dobrým utěsněním počítá. Ať už zakrytováním po obvodu držáku nebo těsnící hmotou na okrajích skla filtru.
V krajním případě si lze pomoci přehozením tmavé, světlo nepropouštějící textilie kolem držáku, je to ale nouzovka z kategorie "izolepa, guma, drát...".

     

     Silné ND filtry a vinětace

     Vinětace (ztmavení rohů snímků) má u silných ND filtrů dvojí příčinu, vinětaci rámečku a vinětaci samotného skla.
Přičemž u konkrétního kusu filtru se může uplatnit jedna či obě příčiny současně.

     Silné ND filtry a vinětace rámečku

     Vinětace rámečku může hrozit u širokoúhlých objektivů při použití nevhodného filtru s příliš vysokou obroučkou, kdy filtr již v rozích obrazového pole stíní. Solidní výrobci filtrů uvádí v technických parametrech od jakého ohniska lze filtr používat. Spodní hranicí bývá obvykle 16-18 mm ohniska (na fullframe).

Vinětace vzniklá našroubováním dvou filtrů na objektiv Flektogon 20 mm f/2,8. Sony A7, CPL a ND1000x. Na originálním snímku vlevo je vidět nejen vinětace, ale také citelný barevný posun.
Výsledné foto (vpravo) bylo proto oříznuto a převedeno do černobílé škály

     Silné ND filtry a vinětace skla

     Vinětace skla je obecnou vlastností všech silných ND filtrů.
Souvisí s vinětací samotného objektivu. Vinětací v nějaké míře trpí optická soustava u každého objektivu (a mnohá těla ji při fotografování koriguji softwarově - tělo "ví" jaký objektiv je nasazený a při ukládání snímku na paměťovou kartu rovnou podle údajů z databáze ve firmware aplikuje příslušnou korekci).
     Sklo ND filtru samo o sobě nevinětuje, ale prodloužená expozice zvýrazní vinětaci objektivu. Během samotného fotografováni vinětaci skla ovlivnit nelze, je ale možné ji, při fotografování do rawu, celkem s úspěchem opravit při zpracování v editoru.

     

     Kdy se lze obejít bez ND filtru?

Muntii Apuseni (Rumunsko) - noční fotografiePro fotografování dlouhými expozicemi je silný ND filtr (spolu se stativem) základní pomůckou. Přesto se v některých situacích obejdete bez ND filtru:

 • ve večerní, noční a časně ranní fotografii, kdy vychází dlouhý expoziční čas i bez ND filtru
 • v interiérech a prostorách bez přístupu denního světla, včetně podzemí

     

     Pro úplnost: Variabilní ND filtr

Co je variabilní ND filtr?
neutrální šedý filtr s proměnlivou hustotou (propustností světla). Konstrukčně jde o dva polarizační filtry spojené k sobě.
Výhodou je možnost vzájemným natočením plynule měnit tmavost ND filtru. 

Nevýhodou je určitý barevný posun a téměř neznatelná ztráta nejjemnějších detailů kresby.
     
     Kvalitní (zdůrazňuji opravdu kvalitní!) variabilní ND filtry slabší denzity (zhruba ekvivalent ND2x-ND40x) lze s přijatelnými omezeními využívat jako slabší ND filtry v portrétní fotografii nebo pro natáčení videa. V tomto rozsahu prakticky nemají negativní vliv na ostrost a barevný posun je relativně malý, vyvážení bílé v digitálním fotoaparátu si s ním poradí.
     Místo silnějších ND filtrů variabilní filtr pro fotografování doporučit nelze.

ND100000x filtr VFFOTO

     

     Praxe s ND filtry

Silnější ND filtry se používají víceméně jen pro jediný účel: Omezí množství světla, procházejícího do objektivu, čímž prodlouží expoziční čas a výsledkem je "dlouhá expozice".

Termín "dlouhá expozice (Long Exposure)", ač se ve fotografii běžně používá, není nikde přesně definovaný.
     Někdy se uvádí, že jde o expoziční čas dostatečně dlouhý na to, aby zachytil skutečnost způsobem, jakým ji nikdy neuvidí samotné lidské oko.
     Podle jiných zdrojů je dlouhá expozice prostě jakýkoliv čas, který fotograf již není schopný bez rozmazání udržet z ruky.

     

     Praxe s ND filtry - obloha a dlouhá expozice v krajině

V krajině získáte s využitím ND filtru snímky s atraktivními pásy mraků.

 • Najděte si zajímavou dominantu na horizontu ... osamělý strom, budovu...
 • V ideálním případě komponujte tak, aby mraky, ubíhající oblohou, buď zdánlivě vycházely z místa za motivem, nebo se tam sbíhaly; pak vytvoří jejich stopy na obloze zajímavé paprskovité pásy
 • Nekomponujte příliš natěsno ... obloha musí mít ve snímku prostor
 • Čím kolměji vůči směru fotografování se mraky pohybují, tím víc se na snímku jejich stopy budou blížit vodorovným pruhům

Vhodný expoziční čas:
     Délka expozice závisí na rychlosti pohybu mraků. Od několika desítek sekund po 3-5 minut. Ještě delší čas většinou vede už jen k nekontrastní a šedivé obloze.

Jižní Morava - vinice v Dunajovických kopcíchJižní Morava - vinice v Dunajovických kopcích - Příklad mraků rozostřených dlouhým expozičním časem.
Sony A7, PC Nikkor 28/3,5, ISO 50, f/11, 50s, ND2000x filtr VFFOTO.

     

     Praxe s ND filtry - obloha a dlouhá expozice ve městě

Ve městě získáte s využitím ND filtru snímky s atraktivními pásy mraků. Zároveň opravdu dlouhá expozice (5 minut a víc) velmi solidně "vygumuje" procházející davy lidí.

 • Je dobré zvolit dostatečně výrazný hlavní motiv ... budovu, sochu... 

 • Pozor na padání svislých linií při vytočení osy fotoaparátu vzhůru! Na snímcích s dlouhými expozicemi je efekt "kácení svislic" obzvlášť rušivý. Kácení svislic lze předejít buď použitím speciálního "shift" objektivu, nebo fotografováním delším ohniskem s větším odstupem a menším vytáčením aparátu vzhůru. Lze opravit i v editoru ale... jednak se okrajové části snímku oříznou (s čímž je třeba počítat už při fotografování), za druhé jde o převzorkování obrazu, které nějaký vliv na obrazovou kvalitu mít bude.
 • "Vymazání" turistů dobře zafunguje na procházející dav, nepůsobí na postávající
       

Poznámka: Mezi prvním snímkem bez filtru (1/160s) a druhým s ND 2000x filtrem (20s) jsem musel se stativem uhnout houfci turistů a podruhé jsem trojnožku postavil o kousek vedle, proto snímky nelícují zcela přesně).

     Praxe s ND filtry - voda, krátká a dlouhá expozice

Vodu lze fotografovat různě dlouhou expozicí. Platí, že čím delší expozice, tím bude voda vyhlazenější a snímek bude působit klidnějším a méně obvyklým dojmem.
     Záleží i na rychlosti pohybu...jinak vyjde na snímku pomalu tekoucí nížinná řeka, jinak horská bystřina (třeba i s vodopádem) a opět jinak příboj na mořském pobřeží.
     Při kratším čase (řádově do 1-2 sekund) je rozeznatelná struktura vody, jednotlivé praménky, vlnky... Pohybové rozmazání spíše naznačené. Výsledek může být i velmi dramatický - třeba u vlnobití na pobřežních skaliskách.
     S prodlužováním času převládá mnohem klidnější dojem. Vodopád obklopí bílá mlha, divoký příboj se změní ve světlé mléko, fotografie získává nezvyklý zasněný ráz. Nemusí se nutně líbit každému, ale své příznivce si určitě najde.


Takže: Kratší nebo delší expozicí? Volba je na vás... Ideálně zkuste oboje.

     Praxe s ND filtry - kombinace ND a CPL filtru v dlouhé expozici

     Obecně není ideální kombinovat ND filtr s polarizačním filtrem.

 • U silných ND filtrů rozhodně neradím, dochází k výrazným barevným posunům, zhoršení kresby atd.
 • U slabších šedých filtrů je kombinace ND a CPL na zvážení fotografa. Lépe se obejít bez ní, ale občas to jinak nejde.
  • Samotný CPL filtr dokáže zvýraznit mraky, ale expozici příliš neprodlouží
  • ND filtr prodlouží expozici, ale nezvýrazní mraky
  • Kombinace ND + CPL zvládne oboje

Praktický příklad:
Zámek Hluboká nad Vltavou po západu slunce, Sony A7, PC Nikkor 28/3,5.
Vlevo snímek pouze s polarizačním filtrem (ISO 100, f/8, čas 1,3s), vpravo kombinace polarizačního filtru + ND16x ((ISO 100, f/8, čas 55s).

     

     

Jak vybírat ND filtry?

Jako první doporučuji pořídit dvojici ND filtrů: ND64x (-6 EV) a ND2000x(-11EV).
     Proč?
     ND2000x (-11 EV): Silný ND filtr, který se hodí všude tam, kde je i za dne žádoucí docílit expozice v řádu desítek sekund. Tedy na rozmazané mraky putující po obloze, příboj či vodopád s vodou našlehanou do mlhy či mléka. V porovnání s notoricky známým ND1000x filtrem (-10 EV) nabízí možnost dvojnásobně delšího času a tento rozdíl může někdy být rozhodující.
     K němu do tandemu ND64x (-6 EV). Má využití když chceme docílit expozice v řádu desítek vteřin, ale světla je pomálu. Typicky na pohybově rozostřené mraky v době kolem východu či západu slunce. Zrovna tak se hodí na fotografování tekoucí vody v hlubších a zalesněných údolích. Jedno listopadové dopoledne jsem v kaňonu u vodopádu na Satině v Beskydech nahrazoval prvně nasazený ND1 000x právě filtrem ND 64x. Pětiminutová expozice byla rozhodně víc na místě nežli skoro půldruhahodinová.
ND2000x plus ND64x stačí jako dobrý základ pro většinu krajinářských dlouhoexpozičních situací.

     Jako druhý doporučuji extrémně tmavý ND32000x (-15 EV), popřípadě ještě silnější ND100 000x (16,5 EV). 
 Jde o celkem raritní filtry, původně vyvíjené pro černobílou fotografii. Díky pokroku ve výrobních technologiích se podařil malý zázrak: Barevný posun se u ND32 000x povedlo udržet na hodnotě přibližně 800 K, u ND100 000x dokonce jen 300K, což by u takto hustého filtru bylo ještě před několika lety absolutně nemyslitelné. ND32000x umožní za jasného dne docílit expozic v řádu desítek vteřin až minut. ND100 000x dává v pravé poledne a při bezmračné letní obloze časy kolem minuty až dvou.
Skvělá cesta ke snímkům rozmazaných mraků, snově vyhlazené vody....ale též okolí památek bez procházejících turistů (které dlouhá expozice ze snímku “vygumuje”). Na turisty postávající či posedávající na místě tento trik bohužel nefunguje. Zaostřit je nutno ještě před nasazením filtru, s našroubovaným ND32000x či ND 100 000x v hledáčku či na displeji živého náhledu doopravdy nic neuvidíte.

     Jako třetí v pořadí se hodí relativně slabší ND16x (-4 EV). V krajinářské fotografii výborný pomocník k fotografování při “modré hodince” a za soumraku, kdy světla není nazbyt. Běžné krajinářské ND filtry dávají za šera příliš dlouhé expoziční časy, proto se vyplatí v sadě mít i ND16x, (případně spolu s ND8x)

     Jako čtvrtý radím klasiku -ND1000x (-10 EV). Hodí se pro situace, kdy je světla relativně dost, ale ND2000x (-11 EV) by už poskytoval příliš dlouhé časy. ND1000x dovolí oproti ND2000x fotit polovičním časem.

Přidejte do výbavičky ještě polarizační filtr - a máte sestavu filtrů pro fotografování dlouhých expozic téměř za všech okolností.

Shrnutí:

 1. ND2 000x + ND64x
 2. Extra tmavý ND32000x nebo ND100 000x
 3. ND16x (+případně ND8x)
 4. ND1 000x + k tomu cirkulární polarizační filtr

Kupujeme ND filtr

Doporučení: Na ND filtru nešetřete!

     Chcete-li ušetřit, kupujte kvalitní, byť dražší šedé filtry. Nesmysl? Jen zdánlivý. O fotografickém ND filtru, stejně tak jako o stativu, lze říci, že se kupuje nejméně dvakrát. Nejdřív ten levný, po nějaké době pak ten dobrý. Pořídíte-li si levný ND filtr, tak jako tak jej po čase odložíte a koupíte dražší kvalitní. Neboli pokud kvalitní filtr koupíte rovnou, nevyhodíte zbytečně několik stokorun za levný a zároveň si ušetříte zklamání z ne zcela ideálních výsledků!

8 věcí, které byste si měli ohlídat při nákupu

 1. ujasnit si průměr filtru Příklad silného ND filtru - VFFOTO ND32000x GS
 2. optická kvalita skla
 3. neutrálnost filtru - barevný posun
 4. počet a kvalita antireflexních vrstev
 5. kvalita zakončovacích vrstev
 6. provedení, materiál a výška rámečku
 7. vinětace filtru
 8. záruka na filtr

1. Ujasněte si průměr filtru

     Průměr ND filtru volte podle největšího objektivu
     Šroubovací ND filtr nemusí být nejvýhodnější kupovat podle aktuálního závitu vašeho objektivu. Tím spíš pokud máte objektivů několik a s různým průměrem - nedoplatili byste se.      Sjednoťte si filtry (polarizační, neutrální šedé...) na jeden či dva větší průměry a přechod z filtrových závitů u menších objektivů vyřešte jednoduchým a levným redukčním kroužkem, takzvaným Step-up ringem. Pro zvolený průměr filtrů doporučuji pořídit i šroubovací sluneční clonu. Stačí jedna, popřípadě dvě až tři - krátká ve verzi pro širokoúhlý objektiv, delší pro standardní a hluboká pro teleobjektivy.

     Mé osobní doporučení? Sjednotil jsem si filtry na dvou průměrech, 62 mm a 77 mm. 
 77 mm je určitě jeden z nejuniverzálnějších závitů filtrů a v tomto průměru seženete prakticky cokoliv.

2. Vybírejte filtry z nejkvalitnějšího optického skla

Kvalitní ND filtr nemá vliv na ostrost, netrpí odlesky a nepřidává chromatickou aberaci
     Což nelze splnit u levných filtrů – optické sklo a precizní zpracování prostě něco stojí…

V krajinářské fotografii záleží na přesném podání detailů a ostré kresbě. V ideálním případě by mělo být žiletkovitě ostré popředí i vzdálené obzory. 
 A na kresbu, ostrost a podání detailů má, kromě kvality objektivu, vliv i optická kvalita filtru.
     Pro výrobu skla do ND filtrů se používají dvě metody:
Sklo probarvené v hmotě s intenzitou, která zohledňuje předpokládanou výslednou tloušťku filtru
Čiré optické sklo s povrchově nanesenou šedou vrstvou barvy (coatingem); tyto filtry nelze opatřit antireflexy (nedrží na coatingu)
; příkladem jsou přechodové filtry
Jeden i druhý postup má své výhody i nevýhody.
     
     I optické sklo fotografického filtru má své třídy kvality:

 • Základní (běžné) optické sklo nejnižší kvality ...obvykle se nedozvíte značku či výrobce, u filtru bývá jen uvedeno, že je z optického skla;
 • Střední třída (standardní kvalita) optického skla ... většinou bývá uvedeno, že jde o německé či japonské sklo, někdy i výrobce;
 • Nejvyšší kvalita ... u filtru se někdy uvádí značka, typ či druh skla, jindy jen, že jde o optické sklo nejvyšší kvality; důvodem je pochopitelná opatrnost výrobců filtrů ... použité materiály jsou součástí firemního know-how a není zájem detaily veřejně rozhlašovat;

3. Zajímejte se o neutrálnost filtru a barevný posun

Důležitým parametrem ND filtru je barevný posun, udávaný v Kelvinech. A též zda jde do teplých nebo do studených odstínů
Neutrální a barevný posun?
     Ideální ND filtr by měl být naprosto neutrální čili snížit množství procházejícího světla u všech vlnových délek spektra stejně a tedy zachovat věrně barvy. Ve skutečnosti výrobní technologie nepokročila natolik aby ND filtry byly zcela neutrální. S nějakým barevným posunem je třeba počítat – a výrobci se snaží, aby byl co nejmenší. 


     Čím je ND filtr tmavší, tím větší má obvykle barevný posun. Zároveň ovšem platí, že čím novější filtr, tím je barevný posun menší - výrobci nespí a snaží se vlastnosti vylepšovat.
     Solidní výrobce u konkrétního filtru uvádí hodnotu barevného posunu a to, zda jde do tepla nebo do studena. Tahle informace se vám může hodit ve složitějších světelných podmínkách, kdy místo AWB použijete ruční vyvážení bílé.

4. Vícenásobné antireflexní vrstvy jsou u ND filtrů výhodou

Proč jsou důležité antireflexní vrstvy? VFFOTO ND32000x neutrální šedý filtr, 77 mm.
Antireflexní vrstvy slouží k omezení nežádoucích odlesků světla.
Vesměs jde o napařované vícenásobné mikrovrstvičky různých kovových sloučenin.
Přesné složení a technologii nanášení si výrobci drží pod pokličkou jako součást svých výrobních postupů, z pohledu uživatele je důležitý výsledek.
     
Žádné nebo málo účinné antireflexy znamenají méně kontrastní snímky s nežádoucími odlesky.
U laciných ND filtrů je buď nenajdete vůbec, nebo se v nejlepším případě dozvíte, že jakési antireflexy mají. Nic víc o jejich počtu, natož kvalitě.
     Antireflexní vrstvy u ND filtrů představují určitý nadstandard.
Antireflexy totiž zlepšují odolnost vůči odleskům, ale zároveň negativně ovlivňují neutrálnost filtru - zvětšují barevný posun.
Výrobce, který má proces zvládnutý, se v technických parametrech určitě rád "blýskne" informací kolik antireflexních vrstev jeho filtr má.
     Z technologických důvodů u ND filtrů antireflexy najdete jen na filtrech vyráběných z probarveného skla.
Nejsou na filtrech z čirého skla barveného povrchově. Důvod je jednoduchý: Antireflexy na coatingu uspokojivě nedrží.

5. Všímejte si provedení zakončovacích vrstev

     Moderní ND filtr má kvalitní zakončovací nanovrstvy
     Zakončovací nanovrstvy jsou asi nejzásadnější vylepšení fotofiltrů za poslední roky.
Jsou to mikrovrstvičky organických sloučenin, které odpuzují prach, mastnotu, špínu a vodu a tedy zásadně zjednoduší péči o filtry. Nečistoty se na filtr méně chytají a když je třeba čistit, jde to neporovnatelně snáze.
     Velmi zjednodušeně lze funkci nanovrstev připodobnit k samonivelační stěrce, která vyrovnává nerovnosti betonové podlahy. Sebelépe vyleštěný povrch optického skla je, při dostatečně velkém rozlišení na mikroskopické úrovni, všechno možné, jen ne rovná plocha. Nanovrstvy nerovnosti vyplní - a každý ví, že na hladkém povrchu se špína udrží výrazně hůř a voda rozlévá do louziček podstatně méně ochotně. Dík nanovrstvám lze ze skla odstranit i případné kapky vody (neslévají se, ale mají tvar kuliček, povrch je odpuzuje). 

     Jasná výhoda při fotografování v dešti, mrholení, příboji, vodní tříšti a všude tam, kde o vodní kapky není nouze. Voda se na povrchu filtru nerozlije do obtížných loužiček, nýbrž vytvoří kuličky, které stačí vzduchem z balónku sfouknout k okraji skla a pryč z filtru.

6. Věnujte pozornost provedení, materiálu a výšce rámečku

     ND filtr vybírejte s ohledem na ohnisko vašeho nejkratšího objektivu
     Při výběru ND filtru vezměte v úvahu ohnisko objektivu, na kterém bude našroubovaný. Zejména u širokoúhlých objektivů hrozí vinětace - ztmavení rohů snímku. Pravděpodobněji u vyšší obroučky filtru. Proto jsou pro širokoúhlé objektivy vhodnější tenké ("slim") filtry s obroučkou vysokou jen kolem 3 - 4 mm. Takové jdou obvykle používat už pro objektivy ohnisek 15-17 mm (fullframe). I slim filtry by ale měly mít přední závit.
 Solidní výrobci uvádí od jakého ohniska objektivu lze konkrétní filtr používat.

Materiál rámečku

 • Hliník:
  • Lehký, levný, dobře opracovatelný

  • Snadno se deformuje. Víc se "kouše" v závitu
  Mosaz:
  • Malá deformace, odolnější, "nekouše" se v závitu
  • Těžší, hůř se opracovává, dražší
  Titan:
  • Materiál snů pro fotofiltr.
  • Lehký, tvrdý, odolný, nekoroduje, nealergenní a zdravotně nezávadný
  • "Nekouše" se v závitu; bezproblémově jde z objektivu sundat dokonce i řádně namrzlý v třeskuté zimě.
       Nevýhody?
  • Cena, cena, cena. Výroba čistého titanu je extrémně drahá.
  • Náročnější opracování.

  • Omezený sortiment - titanové vyrábí jen několik špičkových výrobců a zdaleka ne všechny průměry.

7. ND filtry a vinětace

     Co je to vinětace?
Vinětace je vada zobrazení, která se projevuje poklesem jasu při okrajích obrazu na snímači. Rohy se jeví více či méně ztmavené.
     Vinětací trpí v podstatě každý objektiv, záleží ale v jaké míře bude patrná. Zesílit ji může nevhodná sluneční clona, vysoký rámeček filtru či více filtrů našroubovaných na sebe.
Zejména u širokoúhlých objektivů mají význam "slim" filtry s tenkou objímkou, které riziko nechtěné vinětace sníží.

Vinětaci lze celkem s úspěchem korigovat i při zpracování snímku v editoru. Někdy se používá jako výtvarný prostředek a občas i uměle zesiluje při editaci fotografií.
     
Speciálně u ND filtrů je třeba rozlišovat dvojí vinětaci:

 • Vinětace skla ND filtru. Zvýrazňuje vlastní vinětaci objektivu, na němž je filtr nasazený. Tím víc, čím je ND filtr tmavší.
 • Vinětace obroučky filtru. Aktuální zejména u širokoúhlých filtrů. Pravděpodobnější je u vyšší obroučky filtru. Pro širokoúhlé objektivy je vhodné vybírat filtr s tenkou obroučkou; takový lze používat již zhruba od ohniska 15-16 mm (na fullframe).


V krajinářské fotografii se často užívají širokoúhlé objektivy, u nich je s vinětací rámečku třeba počítat.

8. Záruka na ND filtr

     Na ND filtr byste měli mít záruku - nebývá natolik levný, abyste nad případným problémem mávli rukou a pořídili nový.

 • Záruka fotofiltrů zakoupených u prodejce v ČR je pro koncového zákazníka (fyzickou osobu) ze zákona 2 roky; pro podnikatele a firmy rok;
 • Roční záruka je obvyklá i při nákupu ze zemí Evropské unie, složitější může být zaslání reklamovaného k prodejci;
 • Loterií je záruka při koupi ze zemí mimo EU ... reklamace může dopadnout různě - od bezproblémové až po nemožnou

     
Záruka se vztahuje na vady materiálu a zpracování, ale ne na běžné opotřebení či nesprávné zacházení.
S reklamací fotofiltru podřeného pouštní bouří v Nambii nebo šmidláním zaprášeným cípem trička nejspíš neuspějete.
     
Pokud výrobce navíc deklaruje delší nežli zákonnou záruku, z pozice zákazníka jde o nadstandard a signál, že výrobce kvalitě své značky věří.

V takovém případě platí záruka po deklarovanou dobu.
     

Nadstandardní je přístup značky VFFOTO:
Na fotografické filtry poskytuje desetiletou záruku
Pro členy zákaznického Klubu VFFOTO nabízí opravu či výměnu zničeného filtru s 50% slevou
vyberte si profesionální ND filtr značky VFFOTO

     

Všechno o silných ND filtrech stáhněte si fototahák: Všechno o silných ND filtrech jako pdf

     

     

zpět na přehled všech článků

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace