Domů » Fotosoutěž „Magnetická přitažlivost VFFOTO“

Fotosoutěž „Magnetická přitažlivost VFFOTO“

Vyhlášení vítěze soutěže „Magnetická přitažlivost VFFOTO“

V soutěži se tentokrát sešlo 38 fotografií a dvanáctičlenná porota měla opravdu těžké rozhodování.

Vítězem se stává pan Adrián Mišiak s fotografií „Pobrežie Baltického mora“.
Srdečně gratulujeme.

Soutěž "Magnetická přitažlivost VFFOTO"Soutěž "Magnetická přitažlivost VFFOTO" - Pobrežie Baltického mora. / Adrián Mišiak

VFFOTO od letošního jara dodává na český trh jako novinku fotografické filtry s magnetickým uchycením.

Magnetický systém VFFOTOA protože je nejlépe charakterizuje výraz „přitažlivost“, stává se i námětem nové soutěže která:

  • je určena pro všechny fotografy

  • ve které soutěží autorské fotografie na téma „Přitažlivost“

  • které se můžete zúčastnit splněním tří jednoduchých kroků

Hraje se o profesionální magnetický filtr VFFOTO (včetně adaptéru na objektiv a krytky) dle vlastního výběru výherce. Cenou tedy může být jeden z následujících filtrů:

Magnetický polarizační filtr VFFOTO PS 77 mm

Magnetický ND64x filtr VFFOTO GS 77 mm

Magnetický ND 2000x filtr VFFOTO GS 77 mm

     

Co je pro šanci na výhru třeba udělat?

Tři kroky:

  1. Navštívit stránku soutěžní galerie https://www.fotofiltry.eu/galerie/soutez-quotmagneticka-pritazlivost-vffotoquot/

  2. Vyplnit v soutěžním formuláři své jméno, příjmení, e-mail a vložit JEDNU soutěžní fotografii.
    Každý účastník smí vložit během trvání soutěže jen jednu fotografii, při vložení další(ch) bude ze soutěže vyloučen. Vložením soutěžní fotografie potvrzujete svůj souhlas s pravidly soutěže (jsou uvedená níže).
    Soutěžní fotografie je možno vkládat v době trvání soutěže od 16. 4. 2019, 0:00 h. do 31. 5. 2019, 24:00 h.

  3. Počkat na schválení – fotografie se neukáže hned, ale až po manuálním schválení adminem a to v dané galerii. Snímky odporující pravidlům schváleny nebudou.

Vítěznou fotografii vybere odborná porota složená ze zástupců a ambasadorů VFFOTO. Vítěz bude vyhlášen v úterý 11. června 2019 na Facebookové stránce VFFOTO.com a také zveřejněn na soutěžní stránce na www fotofiltry.eu a ve zpravodaji Klubu VFFOTO.
Úplná pravidla soutěže najdete níže v tomto textu.

Pro jistotu zdůrazňujeme: Fotografie vložené před a po ukončení soutěže, tedy dříve než 16. 4. 2019, 0:00 hodin nebo později než 31. 5. 2019, 24:00 hodin, budou ze soutěže vyloučeny. Stejně tak bude vyloučen účastník, který vloží více než jednu fotografii.

Chcete být informováni nejen o vítězi této soutěže, ale s předstihem o dalších zajímavých soutěžích a akcích?
Staňte se členy Klubu VFFOTO - je to zdarma a kromě dalších výhod se můžete účastnit zajímavých klubových VFFOTO setkání pod vedením uznávaných fotografů. Registrace na https://www.vffoto.com/klub_vffoto/o_klubu_vffoto.

Pravidla soutěže a zásady ochrany osobních údajů:

Pořadatelem soutěže o magnetický filtr VFFOTO je Vladimír Fučík, majitel ochranné známky VFFOTO
IČO: 63256118
sídlo: Sadová 1469, Humpolec, 396 01
adresa pro doručování: Palackého 834, Humpolec, 396 01
Zápis v RŽP: zapsaný u MěÚ Humpolec č.j. ŽÚ-F/0095/96-Ki
Tel.: +420 731 474 681,
E-mail: info@vffoto.com

Trvání soutěže: od 16. 4. 2019 0:00 hodin do 31. 5. 2019, 24:00 hodin.

Účastníci soutěže: Soutěže se může zúčastnit každý občan ČR nebo států EU, který ke dni vyhlášení soutěže dosáhl věku 16 let. Účast není podmíněna vlastnictvím či zakoupením výrobku VFFOTO. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci a ambasadoři VFFOTO a jejich rodinní příslušníci.

Zapojení do soutěže: Vyplněním jména, příjmení a e-mailu a vložením soutěžní fotografie na stránce galerie soutěže webu fotofiltry.eu.
Jméno a příjmení autora bude viditelné u jeho soutěžní fotografie, e-mail vkládajícího bude využit výhradně v případě výhry k informování výherce o vítězství v soutěži. Za aktuálnost údajů ručí účastník.

Cena v soutěži: 1 kus profesionálního magnetického filtru VFFOTO 77 mm dle výběru vítěze soutěže (polarizační, ND 64x nebo ND 2000x).

Soutěžní fotografie:
Každý účastník smí vložit jednu autorskou fotografii o délce delší strany minimálně 800 pixelů, maximálně 1200 pixelů. Námětem fotografie je ztvárnění tématu „přitažlivost“. Vložením soutěžní fotografie účastník potvrzuje svůj souhlas s pravidly soutěže. Každý účastník se může soutěže zúčastnit za dobu trvání pouze jednou. Pokud se některý účastník pokusí vložit více než jednu fotografii, bude ze soutěže vyloučen. Není dovoleno, aby účastník zaslal dílo, jehož není autorem.

Do soutěže nebudou schváleny snímky nesplňující zadané téma, nesplňující požadované rozlišení, anonymní snímky, snímky, jejichž obsah je právně napadnutelný či v rozporu s dobrými mravy, a snímky s urážlivým či dehonestujícím obsahem. Posouzení soutěžních snímků a jejich schválení či neschválení je výlučným právem pořadatele.

Užití soutěžních fotografií a autorská práva: Nahrané soutěžní fotografie budou užity výhradně v soutěžní galerii na https://www.fotofiltry.eu/galerie/soutez-quotmagneticka-pritazlivost-vffotoquot/, vítězná fotografie navíc případně i k propagaci soutěže na www.fotofiltry.eu, vffoto.com a v tištěných médiích, vždy pouze v souvislosti se soutěží.

Jakékoliv jiné případné užití bude možné jen na základě samostatné dohody s autorem a v rozsahu s ním dohodnutém zvlášť. Poředatel plně respektuje autorská práva k nahraným fotografiím a autor každého snímku bude v soutěžní galerii viditelně uveden jménem a příjmením.

Způsob určení výherce: Výhercem magnetického filtru VFFOTO se stane autor snímku vybraného porotou, složenou ze zástupců VFFOTO a ambasadorů VFFOTO. Nebude probíhat veřejné hlasování.

Informace o výhře a předání výhry:
Vítěz bude vyhlášen na Facebookové stránce VFFOTO.com v úterý 11. června 2019 a následně zveřejněn i na soutěžní stránce na www fotofiltry.eu a ve zpravodaji Klubu VFFOTO. O svou výhru se musí výherce přihlásit a sdělit pořadateli adresu pro zaslání výhry.
Výhra bude výherci odeslána kurýrní službou nejpozději však do deseti dnů od sdělení doručovací adresy výherce.

Ostatní ustanovení:
Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží..
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž a výhru kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit.
Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, či jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.
Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu pořadatele.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Soutěžící vložením soutěžní fotografie dává pořadateli soutěže v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa, výhradně za účelem zpracování jeho platné účasti v soutěži a kontaktování v případě výhry. Osobní údaje nebudou zpracovávány pro žádné další obchodní a marketingové účely. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je pořadatel soutěže. E-mailové adresy poskytnuté účastníky soutěže budou trvale vymazány nejpozději do 30 dnů ode dne vyhlášení vítěze.
V případě, že se soutěžící stane výhercem magnetického filtru VFFOTO, souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení na sociálních profilech a webových stránkách vyhlašovatele.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Výherce má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele, a dále práva dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) , tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit nebo požadovat jejich smazání.
Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení pořadateli.

Galerie k článku Fotosoutěž „Magnetická přitažlivost VFFOTO“

Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Soutěž "Magnetická přitažlivost...
Fotosoutěž „Magnetická přitažlivost...
Fotosoutěž „Magnetická přitažlivost...
Fotosoutěž „Magnetická přitažlivost...
Fotosoutěž „Magnetická přitažlivost...
Fotosoutěž „Magnetická přitažlivost...
Fotosoutěž „Magnetická přitažlivost...
Fotosoutěž „Magnetická přitažlivost...
Fotosoutěž „Magnetická přitažlivost...
Fotosoutěž „Magnetická přitažlivost...
Fotosoutěž „Magnetická přitažlivost...
Fotosoutěž „Magnetická přitažlivost...
Fotosoutěž „Magnetická přitažlivost...
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace